Home

About us:

ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയുടെയും അഭിരുചികൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവർക്ക് അനുയോജ്യമായ കോഴ്സുകളും പഠന രീതികളും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ട സഹായങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ നീണ്ട ഇരുപത് വർഷത്തെ സേവന പാരമ്പര്യമവകാശപ്പെടാനാവുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ടീമിൻ്റെ കരുത്ത്. പ0ന സംബന്ധമായ ഏത് പ്രശ്നങ്ങളിലും വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കൂടെ നിന്ന് പരിഹാരം കാണുന്നതിൽ SR Rajah Edu – Therapy & Counselling മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു.

OUR SERVICE. Management of children with behavioural issues.

നിങ്ങളുടെ കുട്ടി ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ , പലപ്പോഴും അശ്രദ്ധയും ആവേശഭരിതനുമാണെങ്കിൽ ഇത് ശ്രദ്ധക്കുറവ് ഹൈപ്പർ ആക്റ്റിവ് ഡിസോർഡറിൻ്റെ (ADHD) ലക്ഷണമാവാം. പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് മറ്റു പെരുമാറ്റ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുകയും പലപ്പോഴും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നില നിൽക്കുകയും ചെയ്യും.

Management of Children with Learning problems. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് കേൾക്കാനോ ,സംസാരിക്കാനോ, വായിക്കാനോ, എഴുതാനോ , കണക്കുകൂട്ടലുകൾ നടത്താനോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ മടിയനാണെന്ന് അവനെ കുറ്റപ്പെടുത്താതെ അവൻ്റെ ശരിയായ പ്രശ്നം കണ്ടെത്തി പരിഹരിച്ചു കൊടുകുക. സ്പെസിഫിക് ലേണിംഗ് ഡിസെബിലിറ്റി (S LD) ഒരു ന്യൂറോ ഡെവലപ്മെൻറൽ ഡിസോർഡർ ആണ്. ഇത് സാധാരണയായി ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നു. അവരുടെ പ0ന പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടെത്തി പരിഹരികുന്നതിന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു.

Child Counselling: അവർക്ക് ഒരു വിദഗ്ദ സൈക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ പിന്തുണ ആവശ്യമായിവന്നേക്കാം. അവർ പ്രകോപിതരാവുക, ആത്മാഭിമാനമില്ലാതാവുക ,സമപ്രായക്കാരിൽ നിന്നു ഭീഷണിയുണ്ടാവുക , അവരുടെ വികാരങ്ങളും , വിഷമങ്ങളും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുക എന്നീ സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവരെ അവഗണിക്കരുത്. പക്ഷേ അവർക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ കൊടുത്ത് നമുക്ക് സഹായിക്കാം.

Contact us: 8547 910 139. Whats app: 9495 837 139

About Us

Our Beliefs

We believe in a world where every child can read. Our mission is to invest in early childhood education in order to empower the next generation. We do that, by creating educational programs and providing necessary resources in underprivileged areas. We believe in smart fund allocation, and therefore we employ minimal staff.

How You Can Help

Send Donation

Giving online has never been more secure, convenient or hassle-free with our one-click donation. We also do accept standard cash and check donations at all of our locations.

Become a Volunteer

You can get involved today by becoming a Volunteer. Sign up and you will be joining a group of change-makers, a network strong enough to impact positive change in the lives of children.

Give Scholarship

Your gift will help equip children in need with necessary resources, training and education while offering the promise of a brighter future. You can make a difference today by signing up.

Testimonials

What People Say

The generosity of this organization makes it possible for me to continue having education opportunities in this difficult area.

Jane Doe

Wonderful job with those kids that need us and people from various places all over the world. I will definitely join your group as a volunteer.

John Doe

News

Recent Causes

  • Healthy & Stay Young
    ചെറുപ്പം നിലനിര്‍ത്താൻ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം മനസ്സും ശരീരവും ആരോഗ്യമുള്ളതായിരിക്കാൻ ജീവിതശൈലിയിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ആരോഗ്യവും ചെറുപ്പവും നിലനിർത്തുന്നതിന് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ വരുത്തേണ്ട ചില മാറ്റങ്ങൾ ചെറുപ്പമായി തുടരാൻ ആരാണ് ആഗ്രഹിക്കാത്തത്? വർഷങ്ങൾ കഴിയുന്തോറും പ്രായം കൂടി വരുന്നു. എന്നാൽ എത്ര പ്രായം കൂടിയാലും മനസും ശരീരവും ആരോ​ഗ്യത്തോടെയിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ശരീരത്തെ ഫിറ്റായി സംരക്ഷിക്കുമ്പോൾ മനസും കൂടുതൽ ആരോ​ഗ്യത്തോടെയിരിക്കുന്നു. പോഷക​ഗുണമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, നന്നായി ഉറങ്ങുക, വ്യായാമം ചെയ്യുക, പുകവലിക്കാതിരിക്കുക ഇക്കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ചെറുപ്പംContinue reading “Healthy & Stay Young”
  • Parenting
    paranting tips
  • Check this out on Flipkart
    handwriting calligraphy

Become a Volunteer

With the aim of helping as many people as possible, we always lack enthusiastic volunteers. Please contact us for more info.

Blossom Ramlas

Teaching is my passion, counseling is my profession, writing is my hobby, reading is my time pass, traveling is my experience and earning money is my goal

Blossom Ramlas

Teaching is my passion, counseling is my profession, writing is my hobby, reading is my time pass, traveling is my experience and earning money is my goal

Create your website with WordPress.com
Get started